Menu Moravskoslezský kraj

Nadace VIA – Místo, kde žijeme

Nadace VIA – Místo, kde žijeme

Termín vyhlašování: různé, v roce 2021 bude přihlašování možné v říjnu.

Délka projektů: individuální.

Kdo může o dotaci žádat: Neziskové organizace, příspěvkové organizace, účelová zařízení církví, církevní organizace a obce do 2000 obyvatel. Větší obce se programu účastnit mohou, ale obec může figurovat pouze jako partner projektu a příjemcem musí být jiný typ organizace.

Podmínka pro podání žádosti: Telefonická konzultace s Nadací VIA. Vyplnění přihlašovacího dotazníku.

Výše dotace: až 500 000 Kč na organizační i materiálové náklady a další podpora.

Jak žádost podat: Podrobnější informace viz text aktuální výzvy.

 

Odkaz na webové stránky: https://www.nadacevia.cz/misto-kde-zijeme/

Na co lze žádat:  Program je určen těm, kteří chtějí propojit místní lidi, neziskovky, firmy a instituce a společně upravit konkrétní veřejný prostor (vnitřní nebo vnější). Cílem programu je pomoci takovým proměnám, které podpoří setkávání lidí v obcích, zapojit do procesu co největší počet místních obyvatel, vytvořit neutrální půdu pro setkávání širokého spektra obyvatel obce včetně spolků a skupin v místě působících.

 

 

 

 

Nahoru