Menu Moravskoslezský kraj
  • Úvod
  • Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Vložením svých osobních údajů (jméno, příjmení, telefon nebo e-mail) do formuláře a jeho odesláním souhlasíte s poskytováním informací a berete na vědomí, že tyto osobní údaje budou zpracovány správcem osobních údajů (kterým je Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, dále jen „správce“) za účelem spolupráce při realizaci projektu „Podpora komunitní práce v MSK II.“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010387. Při zpracování výše uvedených osobních údajů se Moravskoslezský kraj řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Osobní údaje správce zpracovává pouze po nezbytnou dobu, nejpozději však do 31. 12. 2021. Osobní údaje nejsou zpracovávány pro jiné účely, než je výše uvedený účel zpracování osobních údajů.
Správce osobních údajů nehodlá předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Další informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na www.msk.cz.

Nahoru