Menu Moravskoslezský kraj
  • Úvod
  • Projekt Podpora komunitní práce v MSK II

Projekt Podpora komunitní práce v MSK II

Cílem projektu bylo rozšíření praktického využívání metod komunitní práce a rozšíření povědomí o možnostech komunitní práce. V rámci projektu byla poskytována podpora nově budovaným i stávajícím komunitním centrům v Moravskoslezském kraji prostřednictvím odborných specialistů. V jednotlivých centrech byly uspořádány workshopy zaměřené na problematiku komunitního plánování.
Dalšími aktivitami projektu byly vzdělávací kurz „Komunitní práce v kontextu sociálně vyloučených lokalit“ a publikace „Příklady dobré praxe aktivit komunitního typu“. Tento manuál slouží pro komunitní plánování v obcích a obdržely ho všechny obce v Moravskoslezském kraji. V neposlední řadě pak vznikly tyto webové stránky.

Nahoru