Menu Moravskoslezský kraj

Karviná

V Karviné působí expertka komunitní práce Eva Kropiwnická. Pořádá pravidelná komunitní setkání, spolupracuje s místními neziskovými organizacemi a aktivně se věnuje např. životním podmínkám na ubytovnách.

Karviná je 50tisícovým lázeňským městem na hranici s Polskem. Populace je tradičně heterogenní, žije zde velký počet lidí ze Slovenska a Polska, početné jsou ale také vietnamská a romská menšina a současné rozložení výrazně ovlivnila také migrace z Ukrajiny. Kvůli vysoké koncentraci průmyslu patří místní ovzduší k nejvíce znečištěným v ČR a oblast se také vyrovnává s kdysi rozsáhlou těžbou černého uhlí.

Karvinou trápí vysoká nezaměstnanost. V nejtěžší situaci jsou lidé kolem 60 let, pro které je sehnat práci velmi obtížné a často jim v práci brání také zdravotní problémy. Z důvodu předluženosti jsou lidi zapojeni i do různých forem neoficiálního zaměstnávání. Karviná se potýká také s vysokou migrací. Lidé, často rodiny s velkým počtem dětí, přicházejí z celé České republiky, ze Slovenska a po ruské invazi se přistěhovalo také mnoho rodin z Ukrajiny. S migrací se nejvíce pojí krize bydlení, ale i sousedského soužití. Zejména vztahy mezi romskou a ukrajinskou menšinou jsou často napjaté a dochází k sousedským konfliktům. Dalším tématem je užívání drog. Mnoho mladých lidí s nimi začíná již v pubertě, velice rozšířené je užívání pervitinu. Zásadním problémem je pro místní také nedostupnost zdravotní péče. Značná část lidí nemá obvodního lékaře a obdobná situace je v oblasti zubní péče.

Nahoru