Menu Moravskoslezský kraj

O projektu

Projekt navazuje na několikaleté aktivity Krajského úřadu Moravskoslezského kraje zaměřené na podporu rozvoje komunitní práce a jejího využití při práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením a na projekt Podpora komunitní práce v MSK II. Jeho cílem je rozšíření povědomí o možnostech komunitní práce a poskytnutí metodické podpory všem, kteří se o komunitní práci zajímají, uvažují o její realizaci nebo již metodu komunitní práce využívají.

Zaměřujeme se na:

  • přímou podporu komunitní práce ve vybraných lokalitách v Moravskoslezském kraji prostřednictvím našich expertů. Aktuálně působí naši experti v lokalitách Orlová, Karviná a Havířov.
  • Vytvořili jsme Centrum metodické podpory komunitní práce, které nabízí konzultace a podporuje realizaci komunitní práce na území Moravskoslezského kraje. Více viz Centrum metodické podpory.
  • sdílení dobré praxe jak na webových stránkách, tak v rámci plánovaných aktivit
  • Budeme provozovat tyto specializované webové stránky zaměřené na aktuální informace k tématu komunitní práce a k projektovým aktivitám.

Projekt je realizován od 1. března 2023 do 28. února 2026.

Nahoru