Menu Moravskoslezský kraj

O projektu

Projekt navazuje na několikaleté aktivity Krajského úřadu Moravskoslezského kraje zaměřené na podporu rozvoje komunitní práce a jejího využití při práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením. Jeho cílem je rozšíření povědomí o možnostech komunitní práce a poskytnutí metodické podpory všem, kteří se o komunitní práci zajímají, uvažují o její realizaci nebo již metodu komunitní práce využívají.

Zaměřujeme se na:

  • přímou podporu vybraných komunitních center v Moravskoslezském kraji prostřednictvím našich odborných specialistek. Aktuálně působí odborné specialistky v těchto komunitních centrech – Komunitní centrum Maják v Orlové, Komunitní centrum Otice, Komunitní centrum Raduň a  Komunitní centrum Mosty u Jablunkova. Více viz Komunitní centra.
  • Ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity nabízíme akreditovaný vzdělávací kurz „Komunitní práce v kontextu sociálně vyloučených lokalit“.
  • Vytvořili jsme Centrum metodické podpory komunitní práce, které nabízí konzultace, pořádá workshopy, vytváří metodické materiály. Více viz Centrum metodické podpory.
  • V závěru projektu vytvoříme a zveřejníme publikaci „Příklady dobré praxe aktivit komunitního typu“, která propojí teoretický rámec komunitní práce s příklady dobré praxe. Publikace bude ke stažení na těchto stránkách ve finální fázi projektu.
  • Vznikne také několik instruktážních videí k tématu komunitní sociální práce.
  • Přineseme a budeme sdílet dobrou praxi ze zahraničí.
  • Budeme provozovat tyto specializované webové stránky zaměřené na aktuální informace k tématu komunitní práce a k projektovým aktivitám.

Projekt začal 1. března 2019 a skončí 28. února 2022.

 

Nahoru