Menu Moravskoslezský kraj

Ubytovny v Ostravě

S obyvateli ubytoven v Ostravě spolupracuje náš expert komunitní práce Pavel Moc. Jeho dlouhodobá profesní zkušenost s prostředím ubytoven a kontakt s jejich obyvateli poskytuje příležitost k mobilizaci potenciálu těchto obyvatel a hledání styčných bodů mezi příslušníky různých etnik a národností.

Pavel Moc pracuje zejména v lokalitách Ostrava – Poruba (Koleje VŠB, Hotelový dům Martinov), Ostrava – Hrabůvka (Bytový dům Vítek) a Ostrava – Zábřeh (bytový dům Metalurg, ubytovna DMH). Jedná se o největší ubytovací zařízení v Ostravě, ve kterých žijí příslušníci majority, romské populace, ale také dalších menšin. Výraznou část tvoří příchozí z Ukrajiny v důsledku ruské agrese.

Situace v okolí ubytoven a bytových domů je dlouhodobě napjatá, velká část místních se zejména k romským a ukrajinským obyvatelům ubytoven staví negativně. Problematické je také soužití příchozích z Ukrajiny a místní romské populace, mimo jiné vlivem neznalosti situace, nepravdivých informací a předsudků dochází ke vzájemné animozitě a konfliktům. Komunitní práce by měla umožnit kontakt mezi jednotlivými skupinami, utlumit konflikty a vést k respektu k identitě jednotlivých skupin obyvatel. Cílem je také ukázat možnosti a výhody, které aktivní soužití a komunitní život obyvatelům přináší.

Nahoru