Menu Moravskoslezský kraj

Nadace Via- Dobro-druzi

Termín vyhlašování: leden 2021.

Délka projektů: individuální.

Kdo může o dotaci žádat: Týmy dětí a mladých lidí ve věku do 26 let, které se rozhodnou věnovat vlastní nápady, aktivitu, energii, čas a vybírají prostřednictvím benefičních akcí finanční prostředky pro dobrou věc. Může jít o školní třídu, žákovský parlament, partu kamarádů, skautský oddíl, taneční kroužek, skupinu vysokoškoláků či děti z volnočasového kroužku. Týmy musí mít dospělého patrona, kterého si samy zvolí.

Podmínka pro podání žádosti: Dospělý patron, přihlášení do programu. Více viz text aktuální výzvy.

Výše dotace: Příspěvek 5 000 Kč na realizaci akcí, zdvojnásobení výtěžku do výše 25 000 Kč, další finanční bonusy při překročení výtěžku 30 000 Kč. Dále pak vzdělávání, rozvoj, síťování týmů.

Jak žádost podat: Podrobnější informace viz text aktuální výzvy.

Odkaz na webové stránky: https://www.nadacevia.cz/dobro-druzi/

Na co lze žádat:  Program podporuje filantropické aktivity dětí a mládeže a chce k nim inspirovat další. Cílem je probouzet v mladých lidech zájem o filantropii, vést je k pomoci druhým a zájmu o dění kolem nich. Pod vedením dospělého patrona, které ho si samy zvolí, se týmy rozhodnou zorganizovat například dobročinný běh, koncert, výstavu nebo workshop. Výtěžkem z těchto akcí mohou pomáhat osamělým seniorům, dětem z dětského domova, spolužákovi s hendikepem, místnímu útulku pro opuštěná zvířata či jinému dobročinnému účelu.

 

Nahoru