Menu Moravskoslezský kraj
  • Úvod
  • Kalendář akcí
  • Workshop „Akční a tematické skupiny obyvatel a organizační struktura komunity“

Workshop „Akční a tematické skupiny obyvatel a organizační struktura komunity“

Workshop byl zaměřen na dvě témata: „Jak tvořit akční a tematické skupiny obyvatel“ a „Co je to organizační struktura komunity“. V rámci prvního tématu proběhly skupinové diskuze týkající se možných způsobů vzniku akčních a tematických skupin, včetně vymezení jejich definice, funkcí a činností. Součástí bylo sdílení praktických zkušeností účastníků. Následně došlo k metodickému zarámování tématu. V rámci druhého tématu bylo nejprve metodicky představeno, co je to organizační struktura komunity a jak může vypadat. Následná diskuze byla zaměřena zejména na možnosti využití či podpory konkrétních organizačních struktur a na sdílení praktických zkušeností účastníků.

Workshop proběhl on-line.

Nahoru