Menu Moravskoslezský kraj

Veřejná setkání v KC Archa Karviná (listopad)

V listopadu proběhla v komunitní centru Archa v Karviné další 2 komunitní setkání. Diskutovanými tématy byla především práce a řešení zadluženosti, ale i bytová situace a narušování domovního klidu.
V otázce pracovních příležitostí navázala naše expertka Eva Kropiwnická spolupráci s panem Březovjakem, odborným pracovníkem projektu Šance na práci v Moravskoslezském kraji, a 1. prosince proběhla schůzka s místními obyvateli, kteří mají zájem se do projektu zapojit.

Nahoru