Menu Moravskoslezský kraj

Úvodní workshop Centra metodické podpory pro komunitní práci v MSK

Místo konání: Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity

Počet účastníků: 24 osob

Obsah aktivity: Cílem workshopu bylo informovat realizátory komunitní práce v Moravskoslezském kraji o projektu Podpora komunitní práce v MSK II, možnostech podpory ze strany nově vzniklého Metodického centra a zjistit jejich potřeby v oblasti metodické a supervizní podpory. Účastníci byli následně rozděleni do 3 skupin, které definovaly potřeby realizátorů komunitní práce v oblasti tvorby metodických materiálů, workshopů na různá témata a vzniku videí. Na základě získaných výstupů byl následně vytvořen Akční plán Centra metodické podpory, který bude využíván při realizaci dalších aktivit.

Nahoru