Menu Moravskoslezský kraj

Rodina a pěstounství

Místo konání: Komunitní centrum Otice

Obsah aktivity: Cílem besedy bylo seznámit veřejnost s definicí a historií rodiny, modelem tradiční a moderní rodiny.  Lektorka interaktivně vedla besedu, zapojovala veřejnost do diskuze.  Také se zaměřila na děti v manželství, propojovala teorii s příběhy z praxe. Posledním bodem workshopu bylo téma pěstounství, formy pěstounské péče, práva a povinnosti pěstouna. Lektorka pracuje v Centru psychologické pomoci – Rodinná a manželská poradna. Na konci debaty rozdala lektorka letáčky z poradny s kontakty na pracovníky.

Nahoru