Menu Moravskoslezský kraj

Ochrana dětí na internetu

Místo konání: Komunitní centrum Otice

Obsah aktivity: Beseda probíhala kontinuálně s dětmi i dospělými. Pro děti byl workshop interaktivní, převládala skupinová práce – tvořily myšlenkové mapy, pracovaly s příběhy kyberšikany. Lektorka seznámila žáky s riziky sociálních sítí, ochranou údajů. Společně mluvili o pozitivech a negativech užívání sociálních sítí. Lektorka dospělou veřejnost seznámila s tím, jak rozeznat, když dítě porušuje pravidla užívání internetu, jak zabezpečit a bezpečně užívat internet. Dále se společně bavili o novinkách v běžně používaných sociálních sítích. Poslední část besedy probíhala společně. Lektorky mluvily o kyberšikaně a interaktivně propojovaly diskuzi jak s dětmi, tak dospělými.

Nahoru