Menu Moravskoslezský kraj

Jak vytvořit a sepsat metodický manuál realizátora/komunitní práce na míru

Místo konání: Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity

Počet účastníků: 14 osob

Obsah aktivity: Workshop byl určen pro realizátory komunitní práce v MSK a zaměřen byl na praktickou ukázku toho, jak tvořit metodický manuál komunitní práce, co by měl obsahovat, jaká základní teoretická východiska komunitní práce a principy v něm lze uvádět, jakou by měl mít strukturu, atd. Zároveň pro potřeby realizátorů komunitní práce byl vytvořen modelový Metodický manuál, který každý z účastníků obdržel v elektronické podobě a může s ním dál pracovat dle svých potřeb.  Proběhla také diskuze o místních podmínkách realizátorů specifických pro metodu komunitní práce. Byl poskytnut účastníkům model uvažování o kontextu lokality v oblasti mikrokontextu, mezzokontextu a makrokontextu.

Nahoru