Menu Moravskoslezský kraj

Evidence komunitní práce a její realizace

Místo konání: Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity

Počet účastníků: 15 osob

Obsah aktivity: Cílem workshopu byla diskuze o nástrojích, které mají realizátoři komunitní práce k dispozici pro evidenci své práce. Účastníci byli seznámeni s různými možnostmi evidence komunitní práce, včetně nově vznikajícího software pro sledování průběhu komunitní práce vyvíjeného Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity. Následně účastníci ve skupinách diskutovali o tom, jak probíhá evidence komunitní práce v jejich organizacích, jaké nástroje k tomu využívají, k čemu jim evidence jejich práce slouží. Výstupy z diskuzních skupin budou následně využity při tvorbě metodického manuálu.

Nahoru