Menu Moravskoslezský kraj

Zuzana Stanková

Mgr. Zuzana Stanková, Ph.D. – odborná specialistka

Osobní zkušenost: Vystudovala jsem bakalářský, magisterský i doktorský stupeň studia oboru sociální práce na Ostravské univerzitě. V roce 2014 jsem se stala komunitní pracovnicí ve Frýdku- Místku, kde jsem působila dva roky. Poté jsme v roce 2015 podporovala jako komunitní pracovnice komunitu v Bruntále. V roce 2016 participovala na vytvoření akreditovaného vzdělávaní „Komunitní práce v kontextu sociálně vyloučených lokalit“, a následně toto vzdělávaní pod Ostravskou univerzitou koordinovala. Aktuálně působím na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity jako akademický pracovník  realizující několik výzkumů zaměřených na responzivní evaluaci komunitní práce, individuální plánování v azylových domech či evaluaci sociálního bydlení. Mimo tyto aktivity vyučuji komunitní práci a komunitní rozvoj pro bakalářské obory na uvedené fakultě. Ve stejný čas podporuji metodicky komunitní pracovnice v Budišově nad Budišovkou a Moravském Berouně a tím udržuji stále kontakt s praxí komunitní práce. V současné době jsem také zapojena do probíhajícího projektu Moravskoslezského kraje „Podpora komunitní práce v MSK II“, kde působím jako členka Centra pro podporu komunitní práce.

Co mohu nabídnout:

  • Zkušenosti při aplikaci metody komunitní práce s lidmi sociálně vyloučenými či ohrožených sociálním vyloučením.
  • Prakticky zaměřené tipy, rady, nápady, kontakty na důležité aktéry sítě.
  • Metodické konzultace, postupů, metod a technik v oblasti komunitní práce.
  • Aktuální informace z dostupných zahraničních zdrojů o metodě komunitní práce a její aplikaci v mezinárodním kontextu.
  • Otevřený, férový a partnerský přístup.
  • Facilitaci veřejných, skupinových, fokusních a dalších setkání.
  • Ochotu dojet na místo realizace komunitní práce a konzultovat přímo v terénu, osobně podpořit aktivity komunitního typu.

Motto:  „V každém je potenciál a síla ke změně, je potřeba jen tuto sílu a potenciál nalézat a podporovat její růst.“

Kontakty

Zde najdete kontakty na jednotlivé členky projektového týmu.

Kontakty
Nahoru