Menu Moravskoslezský kraj

Růžena Dunková

Bc. Růžena Dunková

Osobní zkušenost: Žiji v Ostravě a absolvovala jsem studium na Ostravské univerzitě, Fakultě sociálních studií, oboru sociální práce. Od roku 2009 jsem zaměstnána v Diecézní charitě ostravsko – opavské, kde jsem pracovala jako animátor volnočasových aktivit v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež na Vesničce soužití v Ostravě, dále mám zkušenosti jako terénní pracovnice sociálně aktivizačních služeb Horizont. Od roku 2014 se pod záštitou Moravskoslezského kraje se věnuji rozvoji komunitní práce v Ostravě – Kunčičkách. V současnosti působím na pozici komunitní sociální pracovnice. Komunitní práci vnímám jako účinnou metodu sociální práce, v rámci, které mohou lidé společně sdílet problémy a podílet se na jejich řešení. Dlouhodobě se zabývám problematikou Romů a sociálně vyloučených osob i lokalit, jsem také spoluautorkou knihy BUDOUCNOST, která vyšla v roce 2019. Inspirací je pro mě Leida Schuringa, autorka knihy „Komunitní práce a inkluze Romů“, se kterou jsem se osobně setkala a diskutovala na téma Romové a komunitní práce. Aktuálně podporuji komunitu v Ostravě-Přívoze pod projektem Diecézní charity Ostravsko – opavské. Zároveň v současné době pracuji také v sociálně vyloučené lokalitě Ostrava – Vítkovice na pozici „odborný specialista“ v rámci realizace projektu „Podpora komunitní práce v MSK II“. Mimo výše uvedené aktivity spolupracuji s Ostravskou univerzitou Fakultou sociálních studií, a jsem mentorkou praxí vzdělávacího kurzu „Komunitní práce v kontextu sociálně vyloučených lokalit“ a stážistů z jiných neziskových organizací a institucí v rámci stáže.

Co mohu nabídnout:

  • Zkušenosti při aplikaci metody komunitní práce s lidmi sociálně vyloučenými či ohrožených sociálním vyloučením.
  • Praktické rady, tipy, techniky nápady na rozvoj aktivit s komunitami a veřejností.
  • Otevřený a partnerský přístup.
  • Zkušenosti se sdílením, síťováním a hledání společných cílů v komunikaci.
  • Sdílení dobrých praxí a návodů v komunitní práci.
  • Exkurze do komunit, které podporuji.
  • Zkušenosti se strategickým plánováním a participativními technikami.

Motto: „Komunity jsou hybateli změny.“

 

Kontakty

Zde najdete kontakty na jednotlivé členky projektového týmu.

Kontakty
Nahoru