Menu Moravskoslezský kraj

Hana Žurovcová

Hana ŽurovcováMgr. Hana Žurovcová – metodička

Aktuálně již nejsem členkou týmu. Projektu jsem se účastnila v období březen 2019 – prosinec 2020.

Osobní zkušenost: Vystudovala jsem bakalářský obor Funkční a laboratorní vyšetřování ve zdravotnictví a následně magisterský obor Sociální práce se zdravotnickým profilem na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity. Od roku 1998 jsem byla členkou neziskové organizace Vzájemné soužití, která působí v Ostravě a okolí. Získala jsem v ní své první zkušenosti s prací s romskou menšinou a začala používat participativní postupy práce při podpoře osob postižených záplavami. Metodou komunitní práce jsem podporovala obyvatele sociálně vyloučených lokalit Liščiny, Hrušova a později také Frýdku – Místku a Budišova nad Budišovkou. Podílela jsem se na lektorování v rámci kurzu komunitní práce realizovaném Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity a jako externistka na výuce studentů sociální práce a vedení bakalářských a diplomových prací. Od roku 2014 spolupracuji při rozvíjení komunitní práce s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Několik let jsem se věnovala také práci s osobami s duševním onemocněním a podpoře rodin s dětmi ohroženými umístěním do ústavní výchovy či rodin, z nichž již bylo dítě odebráno, a usilují o jeho návrat. Od roku 2017 jsem zaměstnána na hlavní pracovní poměr Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a zaměřuji se na oblast sociálně – právní ochrany dětí a síťování služeb pro děti a jejich rodiny.

Co mohu nabídnout:

  • Více než dvacetiletou zkušenost s prací s obyvateli sociálně vyloučených lokalit a ohroženými rodinami.
  • Prakticky zaměřené tipy, rady, nápady, kontakty na důležité aktéry sítě.
  • Informace z různých oblastí sociální práce – sociální vyloučení, romská komunita, ohrožené rodiny s dětmi, osoby s duševním onemocněním, síťování služeb, sociálně – právní ochrana dětí.
  • Zkušenost s psaním projektů a financováním aktivit v neziskovém sektoru.
  • Otevřený, férový a partnerský přístup.
  • Ochotu dojet na místo realizace komunitní práce a konzultovat přímo v terénu, osobně podpořit aktivity komunitního typu.

Motto: „K práci s lidmi vždy přistupuji s pokorou a bez domýšlivosti. Komunitní práci považuji za efektivní a krásnou metodu sociální práce, která umožňuje být lidem partnerem a podpořit jejich vlastní zdroje.“

Kontakty

Zde najdete kontakty na jednotlivé členky projektového týmu.

Kontakty
Nahoru