Menu Moravskoslezský kraj

Eva Grydilová

Eva GrydilováMgr. Eva Grydilová, DiS. – komunitní pracovnice, sociální pracovnice

Osobní zkušenost: Vystudovala jsem vyšší odbornou školu sociální, obor sociální práce a sociální pedagogika v Ostravě, poté bakalářský obor ekonomika a management „Manažerská studia – řízení lidských zdrojů“ a magisterský titul mám z oboru sociální pedagogika.  Od roku 2011 pracuji jako sociální pracovnice v neziskové organizaci EUROTOPIA.CZ, a to v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, dále koordinuji a realizuji programy primární prevence v Moravskoslezském kraji pro základní a střední školy, píši drobnější projekty pro organizaci. Od roku 2016 v téže organizaci pracuji v lokalitě v Opavě jako komunitní pracovník. V roce 2019 jsem absolvovala 100 hodinový akreditovaný kurz: Komunitní práce v kontextu sociálně vyloučených lokalit.

Co mohu nabídnout:

  • práce s širokospektrální skupinou lidí: děti, mládež, mladí nezaměstnaní, lidé ve výkonu trestu, etnické skupiny
  • praktická zkušenost s psaním a vedením projektů
  • ochotu dojet na místo realizace komunitní práce a konzultovat přímo v terénu, osobně podpořit aktivity komunitního typu

Motto: „Komunitní práce tady byla odjakživa, jen nebyla pojmenována. Má krásné výsledky a pozitivní dopady pro mnoho lidí. Stmeluje lidi, komunitu, važme si toho, rozvíjejme ji a šiřme, co nejvíce.„

Kontakty

Zde najdete kontakty na jednotlivé členky projektového týmu.

Kontakty
Nahoru