Menu Moravskoslezský kraj

Barbora Gřundělová

Mgr. et. Mgr. Barbora Gřundělová, Ph.D., DiS. – odborná specialistka

Osobní zkušenost: Vystudovala jsem bakalářský obor Poradenství v sociální práci na Ostravské univerzitě a následně magisterské obory Sociální práce a Veřejná politika a lidské zdroje na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 2018 jsem absolvovala doktorské studium na Ostravské univerzitě. V roce 2019 jsem úspěšně ukončila Akreditovaný kurz Komunitní práce v kontextu sociálně vyloučených lokalit na FSS OU. Od roku 2018 jsem výzkumnou pracovnicí a odbornou asistentku na katedře sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity. V rámci výzkumné a publikační činnosti se zaměřuji na oblast služeb sociální prevence a sociální práce s rodinami, věnuji se politice zaměstnanosti, genderovým aspektům sociální práce, stereotypům a předsudkům v sociální práci. V rámci projektu TAČR „Vývoj softwaru pro responzivní evaluaci a plánování komunitní práce jako nástroje pro rozvoj účinné a efektivní praxe v oblasti sociálního začleňování“ se zabýváme responzivní evaluací a plánováním komunitní práce.

Co mohu nabídnout:

  • Prakticky zaměřené tipy, rady, nápady, kontakty na důležité aktéry sítě.
  • Informace z různých oblastí sociální práce – sociální vyloučení, ohrožené rodiny s dětmi, služby zaměstnanosti, prevence ztráty bydlení.
  • Zkušenost s psaním projektů a odborných textů.
  • Otevřený a partnerský přístup.
  • Ochotu dojet na místo realizace komunitní práce a konzultovat přímo v terénu, osobně podpořit aktivity komunitního typu.

Kontakty

Něco o nás

Kontakty
Nahoru