Menu Moravskoslezský kraj

Adéla Recmanová

Mgr. Adéla Recmanová, Ph.D. – odborná specialistka

Osobní zkušenost: Vystudovala jsem bakalářský, navazující magisterský a doktorský studijní obor Sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity (FSS OU), kde jsem se začala zajímat o metodu komunitní práce. V návaznosti jsem absolvovala Akreditovaný kurz Komunitní práce v kontextu sociálně vyloučených lokalit na FSS OU a aktuálně jsem frekventantkou pětiletého Sebezkušenostního výcviku ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP. Kromě mé pozice v Centru pro podporu komunitní práce působím na FSS OU jako odborná asistentka a vědecká (výzkumná) pracovnice. Byla jsem zapojena například do výzkumu zaměřeného na responzivní evaluaci a plánování komunitní práce, na evaluaci sociálního bydlení nebo digitalizaci sociální práce. V praxi mám zkušenosti s prací s dětmi, mládeží a rodinami, především ze sociálně znevýhodněného prostředí. Současně se věnuji skupinové práci, nejčastěji ve školním prostředí v rámci prevence rizikového chování.

Co mohu nabídnout:

  • Metodické konzultace postupů, metod a technik v oblasti komunitní práce.
  • Prakticky zaměřené konzultace (tipy/techniky) týkající se práce se skupinami v rámci komunity.
  • Facilitaci skupinových setkání; podporu při vedení skupinových setkání.
  • Partnerský a empatický přístup.
  • Ochotu dojet na místo realizace komunitní práce a konzultovat přímo v terénu, osobně podpořit aktivity komunitního typu.

Motto: „Malými kroky k větší změně, s komunitní prací společně spějem“.

Kontakty

Zde najdete kontakty na jednotlivé členky projektového týmu.

Kontakty
Nahoru