Menu Moravskoslezský kraj

Adéla Kalusová

Mgr. Adéla Kalusová – odborná specialistka

Osobní zkušenost: Vystudovala jsem bakalářský a magisterský obor Sociální práce na Ostravské univerzitě. Od roku 2013 pracuji v neziskové organizaci EUROTOPIA.CZ. Po studiu jsem pracovala s dětmi a mládeží v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, následně jsem pracovala jako vedoucí terénní programů s lidmi žijící v sociálně vyloučených lokalitách. Od roku 2017 působím v téže organizaci jako komunitní pracovnice. Metodu komunitní práce jsem využila při práci v sociálně vyloučené lokalitě v Krnově.

Několik let jsem se věnovala probačním a resocializačním programům. Také jsem realizovala pobytové aktivity pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí. V roce 2018 jsem absolvovala akreditovaný kurz Komunitní práce v kontextu sociálně vyloučených lokalit na FSS.

Co mohu nabídnout:

  • Prakticky zaměřené tipy, rady, nápady, kontakty na důležité aktéry sítě.
  • Zkušenost s psaním projektů a financováním aktivit v neziskovém sektoru.
  • Sociální poradenství – informace z různých sociálních oblastí.
  • Ochotu dojet na místo realizace komunitní práce a konzultovat přímo v terénu, osobně podpořit aktivity komunitního typu.
  • Otevřený, férový a partnerský přístup.

Motto: ,,Komunita je pro mne místem, kde ráda naslouchám a učím se od ostatních.“

Nahoru