Menu Moravskoslezský kraj

Komunitní práce během COVID

Jak komunitní práce žije i v době pandemie?

Agentura pro sociální začleňování společně s Centrem metodické podpory komunitní práce Moravskoslezského kraje zmapovala současnou praxi komunitní sociální práce v 11 organizacích z celé ČR. Například v komunitě Borek v Třinci se v probíhající pandemii COVID-19 podařilo aktivizovat skupinu žen, které šily roušky. Získaly dárce, kteří zapůjčili a darovali šicí stroje a materiál, aby mohly pomoci místní nemocnici a sociálním službám. Během první vlny ušily více než 3000 roušek a ve své činnosti nadále pokračují.

Zdroj: www.bunkr.cz (Bunkr, o.p.s.)

V důsledku omezení přímého kontaktu se členy komunity reflektují realizátoři proměnu náplně komunitní práce. Někteří komunitní pracovníci tráví více času v terénu podporou hygienických opatření a mapováním situace, jiní se zaměřují na podporu rodin ve vzdělávání dětí. Také je zde silná potřeba síťovat aktéry a koordinovat jejich podporu pro komunity. Zároveň se mění potřeby komunit. Rodiny i jednotlivci řeší zajištění desinfekčních prostředků a ochranných pomůcek, distanční výuku dětí, zjišťují informace o situaci a opatřeních vydaných vládou ČR, potřebují pomoc se zajištěním přístupu k internetu a techniky v domácnosti, placením nájemného a zajištěním potravin. Komunitní pracovníci nacházejí alternativní způsoby komunikace v kontaktu s komunitou, především se jedná o telefonní a online formy komunikace.

Na co se aktuálně dotázané organizace zaměřují? Především jde o:

·       individuální kontakty a rozhovory s členy komunit,

·       nabízení podpory členům komunity skrze Facebook, telefon a jiné sociální sítě,

·       poskytování potravinové pomoci ze soukromých zdrojů a od dárců rodinám v nouzi,

·       individuální podporu lídrům komunit, předávání/síťování informací o současných nařízeních a možnostech pomoci, vzdělávání a informovanost členů komunity,

·       podporu rodičů při distanční výuce dětí.

I přesto, že se realizátoři komunitní práce musí flexibilně přizpůsobovat opatřením a stávající zdravotní i společenské situaci, může doba dle komunitních pracovníků přinášet také nové výzvy pro rozvoj komunitní práce ve schopnosti flexibility a improvizace, v aktuální reakci na změny ve společnosti a v potřebách spolupracujících komunit, ve využívání zdrojů, mezilidských vztahů a vzájemné solidarity. V rámci Centra metodické podpory bude zpracován manuál doporučení pro komunitní práci v době pandemie. Naleznete ho na stránkách: https://komunitniprace.msk.cz/centrum-metodicke-podpory/materialy-ke-komunitni-praci/

 

Zpráva o realizaci komunitní práce během COVID

Přečti si souhrnnou zprávu o komunitní práci během COVID napříč ČR.

Zpráva - komunitní práce během COVID
Nahoru